Header Projects-Node-Page

„Leadershipul și managementul învățământului superior din Moldova”, MHELM

Buget
844,453.00 €
Perioada de implementare
15 Nov 2019 - 14 Nov 2022
Coordonator
Universitatea Tehnică a Moldovei 
Parteneri
Marea Britanie, Germania, România
Descriere
Fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova

 

logoDESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI

Proiectul MHELM (versiunea engleză ”Moldova Higher Education Leadership and Management” are drept scop fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a universităților din Moldova;
  • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
  • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
  • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
  • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
  • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.

 

CONSORTIUM:

Partenerul Lider 

Parteneri țări din UE  

Parteneri din Republica Moldova

Parteneri asociați (Republica  Moldova)

  • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova 

 

ECHIPA USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MHELM

  • Echipa managerială:

    - Coordonator instituțional de proiect:

              Evelina GHERGHELEGIU, șef Departament Relaţii Externe şi Integrare Europeană

   - Asistent de proiect:

             Daniela GALEA-ABDUȘA, dr. șt. biologice., șef secție, Secția planificare, evidență și raportare în cercetare, Departamentul Cercetare

   - Manager financiar:

            Maria DUMBRAVĂ, contabil şef adjunct

  • Echipa de experți:

            Victoria CRAVEȚ, prorector pentru activitate economico-financiară

            Silvia STRATULAT, șef Departament Didactic și Management Academic

            Tatiana NOVAC, dr. în drept., șef Departament Resurse umane, șef Departament Juridic

            Angela CAZACU-STRATU, dr. șt. med., conf. univ., prodecan Facultatea Medicină nr. 1

 

DISEMINARE

Buletine informative:

2023

https://mhelm.utm.md/ro/2023/10/21/sedinta-de-finalizare-cu-succes-a-proiectului-mhelm/

https://mhelm.utm.md/ro/2023/07/11/programului-de-formare-profesionala-continua-leadership-si-management-a-fost-acreditat/

https://mhelm.utm.md/ro/2023/06/30/activitati-intru-realizarea-sustenabilitatii-proiectului-erasmus-leadership-si-management-in-invatamantul-superior-din-republica-moldova-mhelm/

2022

Proiectul MHELM – la încă un an de implementare în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, iunie 2022

Lansarea instruirii celui de-al doilea grup în cadrul programul de formare MHELM, martie 2022

2021

Evaluarea finală a programului de formare profesională „Leadership și Management”, 25 iunie 2021 (Prezentare)

A doua monitorizare a proiectului MHELM de către Oficiul Național Erasmus+, 4 iunie 2021 (AgendaPrezentare

Pilotarea și evaluarea modulului IV - Managementul schimbărilor şi dezvoltarea organizațională, iunie 2021 (Agenda, Prezentare)

Masă rotundă „Importanța strategiei de schimbare în asigurarea funcționării și dezvoltării durabile a instituțiilor de învățământ superior”, 20 mai 2021 (Agenda)

Pilotarea și evaluarea modulului III - Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior, mai 2021 (Agenda)

Pilotarea și evaluarea modulului II - Managementul personalului și cultura organizaţională, aprilie 2021 (Agenda)

Evaluarea pilotarii primului modul al programului Leadership si management, februarie 2021 (Prezentare)

Pilotarea programului Leadership si management, ianuarie 2021

2020

Sesiune de instruire în instrumente digitale, 18 decembrie 2020 (Agenda)

Monitorizarea Proiectului MHELM, Oficiul Național Erasmus, 9 decembrie 2020 

Ședința Comitetului de Conducere al proiectului MHELM, 26 noiembrie 2020 (Agenda)

Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”, 19 noiembrie 2020

Sesiune de instruire a formatorilor, 17-26 noiembrie 2020 (Program)

Avizarea programului „Leadership și management” de către MECC, septembrie 2020 (Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV)

Programul de formare „Leadership și management” aprobat la Ședința Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” din 28 mai 2020 (Prezentare)

2019

Ședința de lansare a proiectului MHELM, 25-26 noiembrie 2019 

 

Noutăți pe site:

2022

Opinii ale absolvenților Programului de formare „Leadership și management în învățământul superior din Moldova”, MHELM, octombrie 2022

Absolvenților Programului de formare „Leadership și management” le-au fost acordate certificate de confirmare, 19 octombrie 2022

Susținerea proiectelor finale în cadrul programului de formare continuă MHELM, 9 martie 2022

2021

Leadership și management”: curs de formare profesională pentru conducători și manageri universitari, 6 octombrie, 2021

2020

USMF „Nicolae Testemițanu” a lansat un nou program de formare „Leadership și management pentru managerii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova” 

 

Buletine informative periodice:

2023

MHELM_Buletin Informativ_rom.pdf

MHELM_Buletin Informativ_engl.pdf

2022

Buletin informativ al proiectului MHELM, nr. 5, ianuarie-iunie 2022

2021

Buletin informativ al proiectului MHELM, nr. 4, decembrie 2021 (versiunea ro / eng)

Buletin informativ al proiectului MHELM, nr. 3, iunie 2021 (versiunea ro / eng)

Buletin informativ al proiectului MHELM, nr. 2, februarie 2021 (versiunea ro / eng)

2020

Buletin informativ al proiectului MHELM, realizări în cadrul USMF, nr. 2, perioada iunie-noiembrie 2020

Buletin informativ al proiectului MHELM, realizări în cadrul USMF, nr. 1, perioada nov 2019-mai 2020

Primul Buletin informativ al proiectului MHELM a fost publicat, nr 1. august 2020 (versiunea ro / eng)

 

Articole: 

Reprezentanți ai Universității – certificați în leadership și management, Ziarul MEDICUS, Nr. 9-10, Vol. 964-966 (Octombrie-Decembrie) 2022, pag. 3

Susținerea proiectelor finale în cadrul programului MHELM, Ziarul MEDICUS, Nr. 4-6, Vol. 954-960 (Martie-Iunie) 2022, pag. 6

Lansarea programului de formare „Leadership și management în învățământul superior din Moldova”, Ziarul MEDICUS, Nr. 8-10, Vol. 946-948 (August-Octombrie) 2021, pag. 3

Programul de formare „Leadership și management în învățământul superior din Moldova” aprobat de Senatul USMF „Nicolae Testemițanu”, Ziarul MEDICUS, Nr. 4-8, Vol. 930-934 (Aprilie-August) 2020, pag. 8

Leadership și management în învățământul superior din Republica Moldova, Ziarul MEDICUS, Nr. 1-3, Vol. 927-929 (Ianuarie-Martie) 2020, pag. 2

 

 

DATE DE CONTACT:

mhelm@usmf.md   

+373 22 205 398

+373 22 205 289

 

Pentru mai multe informații și actualizări, accesați pagina oficială a proiectului: 

http://mhelm.utm.md/ 

https://www.facebook.com/MHELM.UTM